Könyvajánlás

Paul Davies: Isten gondolatai

Paul Daviest 1995-ben a Nobel-díjjal vetekedo Templeton-díjjal jutalmazták a "tudomány és a vallás közötti híd építéséért", elsosorban az Isten gondolatai címu könyvéért. A világhíru fizikus közel húsz éve foglalkozik a Világegyetem elso és utolsó három percének lehetséges történetével. Kutatásai során mind határozottabban kezdte el keresni az Isten létezése mellett vagy ellen szóló érveket. Magát a tudósoknak abba a csoportjába sorolja, "akik ha nem is osztják a hagyományos vallás tanait, mindazonáltal tagadják, hogy a Világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke... Kell lennie valami mélyebb magyarázatnak" - állítja.

(Kulturtrade - Budapest, 1995)

 

Paul Davies: Az utolsó három perc

Paul Davies, a University of Adelaide Tempeton díjas természetfilozófia professzora a Világegyetem utolsó három percének lehetséges történetével foglalkozik. Ki ne lenne kiváncsi arra, milyen sors vár a kozmikus mértekehez képest parányi bolygóra, a Földre? A történet vége is robbanásszeruen heves lesz? A Nagy Bumm a Nagy Reccsel fejezodik be? Lehet, hogy a Halál a Teremtés ára? De lesz-e egyáltalán vége a világnak? Az emberiségnek vagy leszármazottainak - akár hús-vér élolények, akár robotok - egyszer szembe kell nézniük az Apokalipszissel, vagy van remény a túlélésre egészen az örökkévalóságig?

(Kulturtrade - Budapest, 1994)

 

Roger Penrose: A császár új elméje

Roger Penrose, a világ egyik legnagyobb tudású és legtermékenyebb matematikai fizikusa kutatómunkája közepette idot szakított arra, hogy olyan könyvet írjon, amelyet a nem szakmabeliek is megérthetnek. Ebben káprázatos utazásra viszi az Olvasót, olyan területeket érint eközben, mint a mesterséges intelligencia, a Turing-gépek, a formális matematikai rendszerek, a Gödel-féle eldönthetetlenség, a Mandelbrot-halmaz, a kvantummechanika meghökkento paradoxonjai, a kozmológia, a fekete és fehér lyukak, a Hawking-sugárzás, az entrópia, az agy szerkezete és még sok más kutatási terület legjava.

(Akadémiai Kiadó - Budapest, 1993)

 

John D. Barrow: A Világegyetem születése

John D. Barrow, korunk egyik legkiválóbb komológusa, a University of Sussex professzora elegáns könnyedséggel mutatja be, mi történhetett a Világegyetem születésekor, az osrobbanás, a Nagy Bumm elso három percében. A kezdet kezdetén a Világegyetem nem volt más, mint a sugárzások tüzes pokla, ahol oly nagy volt a forróság, hogy még atomok sem létezhettek. Hogyan, miért és mikor vette kezdetét a Világegyetem története? Hogyan jött létre az anyag, a tér és az ido? Melyek a legújabb elméletek a Világegyetem keletkezésének lehetséges módjáról? Milyen kapcsolatban van saját létezésünk a Világegyetem történetével?

(Kulturtrade - Budapest, 1994)

 

Paul Davies: Egyedül vagyunk a világegyetemben?

Bár e könyv a kozmológiával alig foglalkozik, az "idegenekkel" annál inkább; hiszen aligha kétséges, hogy ha akár csak egyetlen mikróbát sikerülne találnunk, amelyről hitelt érdemlően bizonyítható, hogy a földi élettől függetlenül fejlődött ki, akkor ez a felfedezés csakis kopernikuszi vagy darwini forradalomhoz lenne hasonlítható. Paul Davies könyve arról szól, miként formálná át egy effajta felfedezés az önmagunkról és a Világegyetemről alkotott képet, s milyen hatással lehet a tudományra, filozófiára és vallásra.

(Kulturtrade - Budapest, 1996)

 

Stephen W. Hawking: Az idő rövid története (A Nagy Bummtól a fekete lyukakig)

Aki már egy kicsit is jártas a kozmológiában az már találkozott Stephen Hawking nevével. Hawking e könyvében arra tesz kísérletet, hogy minden képlet nélkül - a híres einsteini tétel kivételével - beavatja az olvasót az Univerzum keletkezésének és megszünésének, a fekete lyukaknak, a térnek, az időnek, a téridőnek, "titkaiba". A kötet 1988-ban hosszú hónapokig vezette a New York-i és londoni sikerlistákat, ami ismeretterjesztő munka esetében példátlan.

(Maecenas- Budapest, 1993)

Olvasd el Radnai Zoltán, cambridge-i diák élménybeszámolóját Stetphen Hawking előadásáról!

 

Steven Weinberg: Az első három perc

"Az univerzum sorsának első három percében a maitól nagyon eltérő viszonyok uralkodtak: még nem léteztek stabil atomok, atommagok. Ellenkezőleg: a rendkívül nagy sűrűségű és magas hőméréskletű gázban ekkor indult meg a kémiai elemek kialakulása. Ebbe a sorsdöntő különös világba kalauzol el bennünket a Novel-díjas Steven Weinberg könyve. Innen kiindulva értjük meg tudományosan is, filozófialig is, milyen előzményekből született világunk olyanra, aminek ma tapasztaljuk."

(Gondolat - Budapest, 1992)

 

Mérő László: Mindenki másképp egyforma

Izgalmas kalandban lehet részünk, ha a játékelmélet szemszögéből közelítjük meg az Univerzumot. Mérő László matematikus ebben segít nekünk. A nagysikerű Észjárások című könyv szerzőjének új könyve a racionális gondolkodásról szól, jóllehet ilyesmi talán nem is létezik. Egyáltalán miért kellene egy intelligens lénynek racionálisan gondolkodnia, ha a körülötte lévő világ is irracionális? Egy nő például még mindig kiszámíthatóbb, mint egy elektron - olvashatjuk a könyvben. A bonyolult témákkal könnyedén foglalkozó fejezetek megértéséhez elég a négy matematikai alapművelet ismerete.

(Tericum Kiadó - Budapest, 1996)