nucleus.gif (3072 bytes)

Fizikai háttér

nucleus.gif (3072 bytes)

A kozmológia hihetetlennek tűnő hipotéziseit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megértjük a mögötte húzódó modern fizikai elméleteket is. 

Kvantummechanika Heisenberg.jpg (1169 bytes)

Amikor az ember először betekintett az apró részecskék ultramikroszkópikus tartományába, még nem látszott rögtön, hogy ott egy egész más fizika uralkodik, mint "idekint". Azonban az eltelt évek során egyre inkább látszott, hogy az elektronok, protonok, kvarkok máshogy viselkednek, mint azt mi klasszikus elképzeléseinkkel elvárnánk tőlük: teljesen kiszámíthatatlanul. 

Relativitáselmélet ein.jpg (11466 bytes)

A század elején úgy tűnt, hogy két megfigyelésekkel is bizonyított tény, a fénysebesség állandósága és a Galilei féle relativitás elv, egy elméletben sehogy sem egyeztethető össze. Albert Einstein  nem akart mást elérni, mint feloldani ezt az ellentmondást. Elméletének azonban felettébb különös következményei vannak.

Téridő-elmélet minkowski.gif (10836 bytes)

A hétköznapi ember térről és időről való elképzelései a tapasztalatokra, az abszolút szemléletre, az euklideszi geometriára alapulnak. Azonban a tudósok közt már széles körben elfogadott az a nézet, hogy ezek az elképzelések elavultak. Vajon mit gondol a térről és az időről a mai, modern tudomány?  

Anyagszerkezet

rutherford.GIF (9281 bytes)

Régen még az atomokat hitték az anyag oszthatatlan építőköveinek. Aztán kiderült, hogy tovább bonthatjuk őket, atommagra és elektronfelhőre. Az atommagot protonokra és neutronokra. A protonok és neutronok is további anyagi egységekből állnak. "Anyagszerkezet" c. cikkünk arról szól, hogy vajon miből áll, hogyan épül fel az a valami, amit mi anyagnak hívunk.

 

Az egyesített elméletek (GUT,TOE)

Nemegyszer derült már ki a tudomány története során, hogy két teljesen különbözőnek hitt jelenség ugyanaz. Vajon nem lehet, hogy a fenti elméletek is egy egységes fizikai elméletbe gyúrhatók? Esetleg csak mi nem látjuk az összefüggéseket. Sok tudós vallja, hogy meg kell találnunk a nagy egyesített elméletet.

Káosz-elmélet

frakt6.gif (7856 bytes)

Lehetséges, hogy világunkat  nem is olyan könnyű folyamatában leírni, mint ahogy azt eleinte elképzeltük? Konkrét és meghatározott összefüggések jól definiált körülmények között néha összevissza eredményekkel térnek vissza. Kauzalitás, káosz uralkodik jól körülhatárolt fizikai rendszerekben. Hol rejtőzik a megismerés hatása? Meddig terjed a rend?

 

Utazás egy fekete lyukban

Mi lesz a fekete lyukba behulló test sorsa? Darabokra tépi-e a szupererős gravitációs vonzórerő, vagy elkerüli a szingularitást, és egy másik téridő-kontinuumba kerül? Megjelenhet-e egy másik univerzumban, egy másik helyen, egy másik időpontban, egy fehér lyuk (esetleg egy kvazár) belsejében?